Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Hatály és meghatározások
 • Ezek az általános szerződési feltételek („ÁSZF”) az Ön, mint eladó és köztünk (HFC Technics Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Cg. 01-09-904270, székhelye 1044 Budapest, Ezred utca 1-3), mint Vevő között elektronikus eszközök értékesítésére létrejött szerződésekre vonatkoznak.
 • Az ÁSZF kizárólagosan, a szerződéskötés időpontjában érvényes változatban alkalmazandó az összes velünk kötött szerződésre.
 • Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy jelen ÁSZF feltételei szerint használt elektronikus eszközöket adjon el nekünk. A nekünk értékesíthető konkrét termékek elérhetők és azok eladási ára online kiszámítható partnerünk webáruházában https://samsung-hu.foxway.tech
 1. Az Ön által kínált előzetes vételár, eladási ajánlat 
 • Ha elektronikai készülékeket szeretne eladni nekünk, akkor vételi ajánlatot kell tennie számunkra, megadva az összes számunkra értékesíteni kívánt készüléket, ezen termékek összes paraméterét és az összes szükséges információt az online áruházban. A kérdéses eszközök típusáról, állapotáról, működéséről és tartozékairól valós információkat kell biztosítania számunkra.
 • Az Ön által megadott információk alapján a készülékének becsült vételára kiszámításra kerül, és megjelenik az internetes felületen Azzal, hogy online elküldi nekünk az eladási ajánlatát, és az ÁSZF 3. pontja szerint elküldi nekünk az ajánlat tárgyát képező készülékeket, Ön egy 20 munkanapig érvényes, kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz ezen eszközökre vonatkozóan, az online megadott áron. Nem vagyunk kötelesek vételi ajánlatát elfogadni.
 • Egy készülék vételára a készülék tényleges állapotától függ, az előzetes vételár pedig a készülék állapotára vonatkozó online válaszai alapján kerül kiszámításra. Ez az előzetes vételár a készülék tényleges állapotának és az ÁSZF 4. pontja szerint általunk elvégzett értékelésnek a figyelembevételével változhat.
 1. Szállítás
 • Ahhoz, hogy ellenőrizhessük a készülékeket, és megállapíthassuk, hogy a készülékek állapotára vonatkozó értékelése helyes-e, vételi ajánlatának tárgyát képező készülékeit el kell küldenie részünkre. Egy URL-t küldünk az e-mail-címére, amelynek megnyitásával egy egyedi szállítási kódot kap, amellyel el kell küldenie készülékét az Packeta (http://csomagkuldo.hu) szolgáltatással. Kérjük, csomagolja be készülékét az általunk küldött e-mailben található iránymutatás szerint az eredeti gyártó csomagolásába vagy azzal egyenértékű csomagolásba a készülék biztonságos szállítása érdekében. A készülék elküldése részünkre Önnek ingyenes.
 • A készülék véletlen elvesztésének vagy károsodásának kockázata a csomag fuvarozónak történő átadása/a csomag postai feladása és a készülék biztonságos becsomagolása után száll át ránk. Abban az esetben, ha nem tartja be az e-mailben általunk megadott csomagolási iránymutatást, és nem megfelelően csomagolja be a készüléket, akkor a készülék véletlen elvesztésének vagy megsérülésének veszélye akkor száll át ránk, amikor a fuvarozótól átvesszük a készüléket.
 • A készülékeket a vételi ajánlat online regisztrációjától számított 4 napon belül el kell küldeni nekünk. Abban az esetben, ha a vételi ajánlatának online regisztrációjától számított 4 nap eltelte után küldi el nekünk készülékeit, jogunkban áll a készülékek vételárát az ÁSZF 4. pontja szerint újra értékelni.
 1. Vételár és az adásvételi szerződés megkötése
 • A készülékek átvételét követően ellenőrizzük, hogy szállítmánya tartalmazza-e a vételi ajánlatában szereplő összes készüléket, és az átvételtől számított 10 munkanapon belül értékeljük azok állapotát. A hozzánk küldött készülékek állapotát egy link megnyitásával nézheti meg, amelyet e-mailben küldünk el Önnek.
 • Abban az esetben, ha a készülékek Ön által megadott értékelése és előzetes vételára megegyezik a készülékre vonatkozó értékelésünkkel, vagy alacsonyabb annál, akkor elfogadjuk vételi ajánlatát, és e-mailben értesítjük az elfogadásáról. A vételi ajánlat elfogadását követően a készülékek általunk értékelt tényleges értékének (az Önök által értékelt előzetes értéknek, vagy magasabb tényleges érték esetén a magasabb értéknek) megfelelő fizetést teljesítünk az ÁSZF 5. pontja szerint.
 • Abban az esetben, ha az Ön értékelése meghaladja a készülékek általunk értékelt tényleges értékét, e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk arról, hogy miért alacsonyabb az Ön értékelésénél ezeknek a készülékeknek a tényleges értéke, és olyan új áron adunk vételi ajánlatot Önnek, amely megfelel a készülékek általunk értékelt tényleges értékének. Négy (4) munkanapja van arra, hogy e-mailben válaszolva az új vételi ajánlatunkat elutasítsa. Ha nem utasítja el vételi ajánlatunkat, visszaküldjük a készülékeket az ügyfélnek.
 • Abban az esetben, ha az ajánlatának az ÁSZF 3. pontja szerinti regisztrálásától számított 4 napnál később küldte el nekünk a készülékeket, akkor jogunkban áll újraértékelni a készülékeket, függetlenül attól, hogy a kezdeti értékelése megfelel-e a saját értékelésünknek. Ebben az esetben az ÁSZF 4.3. pontja szerint vételi ajánlatot teszünk Önnek.
 • Ha megállapítjuk, hogy az eredeti vételi ajánlatban felajánlott egyik készülék hiányzik, a küldemény átvétele után e-mailben értesítjük erről. Ha tudatja velünk, hogy a hiányzó készülékeket a továbbiakban nem kívánja eladni nekünk, vagy nem válaszol az értesítésünkre, és az értesítés elküldésétől számított 7 napon belül nem kapjuk meg a hiányzó készülékeket, akkor a hiányzó készülékekre vonatkozó eredeti vételi ajánlatuk lejár. Ha ezeket a készülékeket a későbbiekben fel kívánja ajánlani nekünk, új vételi ajánlatot kell tennie az ÁSZF 2. pontja szerint.
 • Ha a nekünk küldött szállítmánya olyan készüléket tartalmaz, amelyet nem regisztrált a vételi ajánlatban az ÁSZF 2. pontja szerint, akkor ennek a készüléknek a szállítása felhívást testesít meg számunkra, hogy az adott készülékre vonatkozó vételi ajánlatot nyújtsunk be Önnek. Ebben az esetben az ÁSZF 4.3. pontja szerint vételi ajánlatot teszünk Önnek.
 • A köztünk és Ön között létrejött adásvételi szerződés a készülékekre minden esetben azután tekinthető megkötöttnek, hogy az ÁSZF 5. pontja szerint fizetést teljesítettünk Ön felé.
 1. Kifizetések
 • A megállapodás szerinti vételár kifizetése banki átutalással történik az Ön által online megadott bankszámlára.
 • A fizetést Ön felé a vételi ajánlatának az ÁSZF 4.2. pontja szerinti elfogadásától, illetve a vételi ajánlatunknak az ÁSZF 4.3. pontja szerinti elfogadásától számított 14 munkanapon belül teljesítjük.
 • Abban az esetben, ha az Ön által nekünk eladott készülékek közvetlen kapcsolatban állnak egy új készülék partnerünktől történő vásárlásával, a kifizetést csak attól a naptól számított 14 napon belül teljesítjük Önnek, amikor Ön az új készüléket partnerünktől megkapta.
 1. Eladói garanciák
 • Ön garantálja, hogy:
  • minden készülék, amelyet eladásra kínál nekünk, jogszerűen van az Ön tulajdonában, illetve ezek az eszközök olyan harmadik fél tulajdonában vannak, aki kifejezetten felhatalmazta Önt az eszköz eladására és tulajdonjogának átruházására;
  • legjobb tudása és meggyőződése szerint nincs tudomása olyan okokról, amelyek alapján észszerű lenne feltételezni, hogy az Ön által kínált készülék bűncselekmény, különösen csalás, lopás és/vagy egyéb vagyon elleni bűncselekmény tárgya volt;
  • legjobb tudása és meggyőződése szerint nincs tudomása olyan okokról vagy gyanúkról, amelyek például a készülék eredete vagy a vásárláskor Ön által eredetileg kifizetett ár alapján indokolttá teszik annak a feltételezését, hogy a készülék nem eredeti, azaz (márka)hamisítás eredménye és/vagy szerzői jogsértésnek minősül, és így sérti egy védjegytulajdonos és/vagy szerző jogait;
  • a nekünk tett ajánlata nem sérti harmadik felek egyéb jogait;
  • a készülékek leírása pontos és teljes, és nem félrevezető;
  • nem titkolja el előlünk a készülékek nyilvánvaló és/vagy rejtett hibáit.
 • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bizonyítékot (pl. vásárlási nyugta másolatát) kérjünk, ha kétségeink vannak a készülék tulajdonjogával vagy eredetével kapcsolatban.
 • Ön vállalja, hogy mentesít minket minden olyan harmadik fél követelése alól, amely a közöttünk létrejött adásvételi szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatban az ÁSZF 6.1. pontjában foglalt, Ön által vállalt garanciák megszegéséből ered. Ön vállalja továbbá, hogy kártalanít minket minden olyan kárért, beleértve a jogi védelem ésszerű költségeit is, amely harmadik felek követeléseiből ered.
 1. Ügyféladatok és adatvédelmi szabályzat
 • A készülék megvételének lebonyolításához személyes adatait (pl. név, cím, bankszámla adatok, e-mail cím) kezelnünk kell. Adatait csak a kötelezettségeink teljesítéséhez és a jelen ÁSZF-ben leírt szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben kezeljük.
 • Ön köteles helyes adatokat megadni, és haladéktalanul frissíteni a vonatkozó információkat.
 • Ön felelős azért, hogy minden adatot biztonságosan eltávolítson és töröljön a készülékekről, mielőtt elküldi azokat nekünk. Abban az esetben, ha a nekünk küldött készülékek bármilyen adatot tartalmaznak, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket az adatokat töröljük a készülékeknek az ÁSZF 4. pontja szerint végzett értékelése során. Nem vállalunk felelősséget az adatok nem megfelelő törléséért a készülékekről, illetve a készülékekben bekövetkező adatvesztésért.
 • Adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan kezeljük. Ha részletesebb áttekintést szeretne kapni arról, hogy hogyan kezeljük adatait, és hogyan törölheti adatait rendszereinkből, tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat a következő címen:  https://www.hfctechnics.hu/adatvedelem.
 1. Záró rendelkezések
 • Nem ismerjük el szerződéses partnereink olyan általános szerződési feltételeit, amelyek ellentétesek ezzel az ÁSZF-fel vagy eltérnek attól, kivéve, ha azok érvényességéhez kifejezetten írásban hozzájárultunk. Jelen ÁSZF akkor is érvényes, ha a szerződést az egymásnak ellentmondó vagy eltérő feltételek ismeretében fenntartás nélkül teljesítjük.
 • In case your sale of devices to us is in direct connection to a purchase of a new device from our partner and you withdraw from the sales contract of the new device, the contract between us will not be concluded, we will not make you a payment for the device and in case we have already received the device from you, we will send it back to you without any delivery costs to you. In case we have already accepted the purchase offer, the acceptance is deemed withdrawn in that case
 • Az Ön és közöttünk létrejött szerződésre az Észt Köztársaság törvényei és az észt bíróságok joghatósága vonatkozik. Ez a jogválasztás nem érinti az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező normáinak alkalmazhatóságát a szerződés megkötésekor.