Általános Szerződési Feltételeit

Általános Szerződési Feltételek

1. Hatály és meghatározások

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) az Ön, mint Eladó és köztünk (HFC Technics Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Cg. 01-09-904270, székhelye 1044 Budapest, Ezred utca 1-3), mint Vevő között, elektronikus eszközök értékesítésére létrejött szerződésekre vonatkoznak.

1.2. Az ÁSZF kizárólagosan, a szerződéskötés időpontjában érvényes változatban alkalmazandó az összes az Eladó és Vevő között kötött szerződésre.

1.3. Lehetőséget biztosítunk az Eladónak arra, hogy jelen ÁSZF feltételei szerint használt elektronikus eszközöket adjon el a Vevőnek. Az értékesíthető konkrét termékek elérhetők és azok eladási ára kiszámítható partnerünk online felületén https://samsung-hu.foxway.tech

2. Az előzetes vételár

2.1. Ha elektronikai készülékeket szeretne eladni a Vevőnek, akkor értékesítési ajánlatot kell tennie, megadva az összes a Vevő számára értékesíteni kívánt készüléket, ezen készülékek összes paraméterét és az összes szükséges információt az 1.3 pontban megadott online felületen. A kérdéses eszközök típusáról, állapotáról, működéséről és tartozékairól valós információkat kell szolgáltatnia.

2.2. Az Eladó által megadott információk alapján a készülék becsült előzetes vételára kiszámításra kerül, és megjelenik az 1.3 pontban megadott online felületen. Azzal, hogy az online felületen keresztül elküldi a Vevőnek az értékesítési ajánlatot, és az ÁSZF 3. pontja szerint elküldi a Vevőnek az ajánlat tárgyát képező készülékeket, Eladó egy 20 munkanapig érvényes, értékesítési ajánlatot tesz ezen eszközökre vonatkozóan, az online felületen kiszámolt áron. Vevő nem köteles az Eladó értékesítési ajánlatát elfogadni.

2.3. Egy készülék vételára a készülék tényleges állapotától függ, az előzetes vételár pedig a készülék állapotára vonatkozó, az Eladó által az online felületen megadott válaszok alapján kerül kiszámításra. Ez az előzetes vételár a készülék tényleges állapotának és az ÁSZF 4. pontja szerint a Vevő által elvégzett értékelésnek a figyelembevételével változhat.

3. Szállítás

3.1. Ahhoz, hogy a Vevő elvégezhesse a 2.3 pontban említett készülék értékelést és megállapíthassa, hogy az Eladónak a készülékek állapotára vonatkozó értékelése helyes-e, értékesítési ajánlatának tárgyát képező készülékeit el kell küldenie a Vevő részére. Ezzel összefüggésben értesítő e-mail fog érkezni az Eladó által az online felületen megadott e-mail címre. Ez az e-mail tartalmazni fog egy URL-t, amely a csomagcímkére mutat, ezen felül további instrukciókat is tartalmaz a csomag visszaküldésével kapcsolatban. Az Eladó felelőssége a készülék megfelelő becsomagolása, az e-mailben kapott csomagcímke kinyomtatása, csomagra történő felragasztása, valamint a készülék elküldése a Packeta (http://csomagkuldo.hu) szolgáltatással. Kérjük, az alábbi URL-en (https://samsung-hu.foxway.tech/packing-guide/) található iránymutatás szerint az eredeti gyártó csomagolásába vagy azzal egyenértékű csomagolásba csomagolja be készülékét, a készülék biztonságos szállítása érdekében. A készülék Vevő részére történő elküldése a az Eladónak díjmentes.

3.2. A készülék véletlen elvesztésének vagy sérülésének kockázata onnantól terheli a Vevőt, hogy az Eladó igazoltan átadta a csomagot a szállítónak, vagy pedig feladta a biztonságosan becsomagolt készüléket. Abban az esetben, ha Eladó nem követi a 3.1 pontban hivatkozott csomagolási útmutatót, és nem csomagolja be megfelelően a készüléket, vagy nem adja át a csomagot igazoltan a szállítónak, a készülék véletlen elvesztésének vagy sérülésének kockázata az Eladót terheli.

3.3. Eladó vállalja, hogy a készülékeket az értékesítési ajánlat online felületen történő regisztrációjától számított 4 napon belül elküldi a Vevőnek. Abban az esetben, ha az Eladó az értékesítési ajánlatának online regisztrációjától számított 4 nap letelte után küldi el Vevő részére a készüléket, Vevőnek jogában áll a készülék vételárát az ÁSZF 4. pontja szerint újra értékelni.

4. Vételár és az adásvételi szerződés megkötése

4.1. A készülékek átvételét követően, Vevő ellenőrzi, hogy a csomag tartalmazza-e az értékesítési ajánlatában szereplő készüléket, és az átvételtől számított 10 munkanapon belül értékeli azok állapotát. Eladó a Vevőhöz elküldött készülékek állapotát egy link megnyitásával nézheti meg, amely link e-mailben kerül kiküldésre részére.

4.2. Abban az esetben, ha a készülék Eladó által megadott értékelése és előzetes vételára alacsonyabb vagy megegyezik a Vevő készülékre vonatkozó értékelésével, akkor Vevő elfogadja az Eladó értékesítési ajánlatát, és e-mailben tájékoztatja Eladót az ajánlat elfogadásáról. Az értékesítési ajánlat elfogadását követően, a készülék a Vevő által értékelt tényleges értékének (amennyiben ez magasabb az Eladó által értékelt előzetes értéknél, úgy a magasabb értéknek) megfelelő kifizetés fog teljesülni az ÁSZF 5. pontja szerint.

4.3. Abban az esetben, ha az Eladó értékelése meghaladja a készülék Vevő által értékelt tényleges értékét, Vevő e-mailben felveszi a kapcsolatot az Eladóval, és tájékoztatja az eltérés okáról. Ezt követően Vevő új vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amely megfelel a készülékek Vevő által értékelt tényleges értékének. Eladónak négy (4) munkanapja van arra, hogy e-mailben válaszolva a Vevő új vételi ajánlatát elutasítsa vagy elfogadja. Ha Eladó elutasítja a Vevő vételi ajánlatát, Vevő visszaküldi a készülékeket az Eladónak. Ha Eladó elfogadja a Vevő vételi ajánlatát a részére rendelkezésre álló négy (4) munkanapon belül, akkor az ÁSZF 5. pontja szerint fog az eszköz tényleges értékének kifizetése megtörténni Eladó részére.

4.4. Abban az esetben, ha az Eladó ajánlatának az ÁSZF 1.3 pontja szerinti regisztrációjától számított 4 napnál később küldte el a Vevő részére a készülékeket, akkor a Vevőnek jogában áll újraértékelni a készülékeket, függetlenül attól, hogy az Eladó online felületen végzett előzetes értékelése megfelel-e a Vevő végső értékelésének. Ebben az esetben az ÁSZF 4.3. pontja szerint Vevő vételi ajánlatot tesz az Eladónak.

4.5. Ha a küldemény átvétele után Vevő megállapítja, hogy az eredeti értékesítési ajánlatban szereplő valamely készülék hiányzik, Vevő e-mailben értesíti erről az Eladót. Ha Eladó tudatja a Vevővel, hogy a hiányzó készülékeket a továbbiakban nem kívánja értékesíteni a Vevő részére, vagy nem válaszol az értesítésre, és Vevő az értesítés elküldésétől számított 7 napon belül nem kapja meg a hiányzó készülékeket, akkor a hiányzó készülékekre vonatkozó eredeti értékesítési ajánlat lejár. Ha Eladó ezeket a készülékeket a későbbiekben mégis értékesíteni szeretné a Vevőnek, új értékesítési ajánlatot kell tennie az ÁSZF 2. pontja szerint.

4.6. Ha az Eladó Vevőnek küldött küldeménye olyan készüléket tartalmaz, amelyet Eladó nem regisztrált az online felületen az értékesítési ajánlatban az ÁSZF 2. pontja szerint, akkor ennek a készüléknek az elküldését Vevő ráutaló magatartásnak tekinti, és az adott készülékre vonatkozóan vételi ajánlatot tesz a Vevőnek az ÁSZF 4.3. pontja szerint.

4.7. A Vevő és Eladó között létrejött adásvételi szerződés a készülékekre minden esetben azután tekinthető megkötöttnek, hogy az ÁSZF 5. pontja szerinti kifizetés teljesült az Eladó felé.

5. Kifizetések

5.1. A megállapodás szerinti vételár kifizetése banki átutalással történik az Eladó által az online felületen a regisztrációkor megadott bankszámlára.

5.2. A Vevő a kifizetést az Eladó felé az értékesítési ajánlatának az ÁSZF 4.2. pontja szerinti elfogadásától, illetve a Vevő vételi ajánlatának az ÁSZF 4.3. pontja szerinti elfogadásától számított 14 munkanapon belül teljesíti.

5.3. Abban az esetben, ha az Eladó által a Vevőnek eladott készülékek közvetlen kapcsolatban állnak egy új készülék Vevő partnerétől történő vásárlásával, a kifizetés csak attól a naptól számított 14 napon belül teljesül, amikor Eladó az új készüléket a Vevő partnerétől megkapta.

6. Eladói garanciák

6.1. Eladó garantálja, hogy:

6.1.1. minden készülék, amelyet eladásra kínál Vevőnek, jogszerűen van a tulajdonában, illetve ezek az eszközök olyan harmadik fél tulajdonában vannak, aki kifejezetten felhatalmazta az Eladót az eszköz eladására és tulajdonjogának átruházására;

6.1.2. legjobb tudása és meggyőződése szerint nincs tudomása olyan okokról, amelyek alapján észszerűen feltételezhető lenne, hogy az Eladó által értékesítésre kínált készülék bűncselekmény, különösen csalás, lopás és/vagy egyéb vagyon elleni bűncselekmény tárgya volt;

6.1.3. legjobb tudása és meggyőződése szerint nincs tudomása olyan okokról vagy gyanúkról, amelyek például a készülék eredete vagy a vásárláskor az Eladó által eredetileg kifizetett ár alapján indokolttá teszik annak a feltételezését, hogy a készülék nem eredeti, azaz (márka) hamisítás eredménye és/vagy szerzői jogsértésnek minősül, és így sérti egy védjegytulajdonos és/vagy szerző jogait;

6.1.4. a Vevőnek tett ajánlata nem sérti harmadik felek egyéb jogait;

6.1.5. a készülékek leírása pontos, teljes, és nem félrevezető;

6.1.6. nem titkolja el a Vevő elől a készülékek nyilvánvaló és/vagy rejtett hibáit.

6.2. Vevő fenntartja a jogot, hogy bizonyítékot (pl. vásárlási nyugta másolatát) kérje, ha kétségei vannak a készülék tulajdonjogával vagy eredetével kapcsolatban.

6.3. Eladó vállalja, hogy mentesíti a Vevőt minden olyan harmadik fél által támasztott követelés alól, amely a felek között létrejött adásvételi szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatban az ÁSZF 6.1. pontjában foglalt, Eladó által vállalt garanciák megszegéséből ered. Eladó vállalja továbbá, hogy kártalanítja a Vevőt minden olyan kárért, beleértve a jogi védelem ésszerű költségeit is, amely a felek között létrejött adásvételi szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatban harmadik felek követeléseiből ered.

7. Ügyféladatok és adatvédelmi szabályzat

7.1. A készülék megvételének lebonyolításához Eladó személyes adatait (pl. név, cím, bankszámla adatok, e-mail cím) a Vevőnek kezelnie kell. Eladó adatait Vevő csak a kötelezettségeinek teljesítéséhez és a jelen ÁSZF-ben leírt szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben kezeli.

7.2. Eladó köteles helyes adatokat megadni, és haladéktalanul frissíteni a vonatkozó információkat azok módosulása esetén.

7.3. Eladó felelős azért, hogy minden adatot biztonságosan eltávolítson és töröljön a készülékekről, mielőtt elküldi azokat a Vevőnek. Abban az esetben, ha az elküldött készülékek bármilyen adatot tartalmaznak, Vevő mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket az adatokat törölje a készülékeknek az ÁSZF 4. pontja szerint végzett értékelése során. Vevő nem vállal felelősséget az adatok nem megfelelő törléséért a készülékekről, illetve a készülékekben bekövetkező esetleges adatvesztésért.

7.4. Vevő az Eladó adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan kezeli. Ha Eladó részletesebb áttekintést szeretne kapni arról, hogy Vevő hogyan kezeli adatait, és hogyan törölheti adatait Vevő rendszereiből, tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat a következő címen: https://www.hfctechnics.hu/adatvedelem.

8. Záró rendelkezések

8.1. Vevő nem ismeri el szerződéses partnereinek olyan általános szerződési feltételeit, amelyek ellentétesek jelen ÁSZF-fel vagy eltérnek attól, kivéve, ha azok érvényességéhez Vevő kifejezetten írásban hozzájárul. Jelen ÁSZF akkor is érvényes, ha a szerződést az egymásnak ellentmondó vagy eltérő feltételek ismeretében Vevő fenntartás nélkül teljesíti.

8.2. Abban az esetben, ha az Eladó által a Vevőnek értékesített készülék közvetlen kapcsolatban áll egy új készülék Vevő partnerétől történő vásárlásával, és Eladó eláll az új készülékre vonatkozó adásvételi szerződéstől, az Eladó és Vevő közötti szerződés nem jön létre, Eladó nem jogosult kifizetésre a készülékért, és amennyiben a készüléket a Vevő már megkapta, azt visszaküldi az Eladónak, anélkül, hogy Eladóra ezzel összefüggésben szállítási költséget hárítana át. Amennyiben Vevő már elfogadta az értékesítési ajánlatot, az elfogadás ebben az esetben visszavontnak minősül.

8.3. Az Eladó és Vevő között létrejött szerződésre Magyarország törvényei és a magyar bíróságok joghatósága vonatkozik.